Έρευνα & Μαθήματα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Μεταπτυχιακού τμήματος

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Με δύο εργασίες συμμετέχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014. Πιο συγκεκριμένα στις δύο εργασίες θα παρουσιαστούν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συμπεράσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών Ελένης Γαλανοπούλου και Δημήτριου Δημοσθενίδη υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλειου Χατζή. Οι εργασίες έχουν τα ακόλουθα θέματα: – Ε. Γαλανοπούλου, Β. Χατζής: Μοντέλο και Πιλοτική Έρευνα Αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακό Σχολείο» – Δ. Δημοσθενίδης, Β. Χατζής: Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9th ANNUAL MIBES (MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS SYSTEMS) INTERNATIONAL CONFERENCE, THESSALONIKI 2014

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο MIBES (Management of International Business and Economics Systems), με την εργασία με τίτλο «Factors affecting consumer intention to use internet for food shopping» και συγγραφείς τους: Kitsikoglou M., Chatzis V., Panagiotopoulos F. & Mardiris V. Η επιστημονική εργασία παρουσιάζει τα βασικά ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας κ. Κιτσίκογλου, ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση του διαδικτύου για αγορά τροφίμων, και εκπονήθηκε σε συνεργασία με στελέχη του Π.Μ.Σ.

8th ANNUAL MIBES (MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS SYSTEMS) INTERNATIONAL CONFERENCE

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» συμμετείχε στο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο MIBES (Management of International Business and Economics Systems) με την εργασία με τίτλο «Stan: A dynamic web-based application for financial statement analysis». Η εργασία απέσπασε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από του συνέδρους και επιλέχθηκε από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου ως μια από τις εργασίες που θα δημοσιευθούν στο περιοδικό MIBES Transactions International Journal. Η επιστημονική εργασία εκπονήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Φιλιππίδη Αδάμ σε συνεργασία με του διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. κ. Κοσμίδη Κοσμά και Δρ. Μαρδύρη Βασίλειο.