ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Team Group

Dr Gerontidis Ioannis

Δρ. Επιχειρησιακής Έρευνας, Msc Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Πληροφορικής, Msc Στατιστικής, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Chatzis Vasilios

Δρ. Πληροφορικής, Certificate Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Mardiris Vasilios

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Fraggidis Leonidas

Msc Επιστήμης Υπολογιστών, Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Dr Gkoumas Stefanos

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ & ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Maditinos Dimitrios

Δρ. Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Terzidis Konstantinos

Δρ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Msc Διοικητικής Επιστήμης & Πληροφοριακών Συστημάτων, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Stoupa Konstantina

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Valsamidis Stavros

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Msc Επιστήμης Υπολογιστών, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ

Pr Panagiotopoulos Fotios

Certificate Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΣΤΕΦ, Msc Διοικητικής Επιστήμης & Πληροφοριακών Συστημάτων, Καθηγητής Εργαστηρίου ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Mizas Charilaos

Msc Επιστήμης & Μηχανικής Υπολογιστών, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ

Dr Kosmidis Kosmas

Msc Οικονομικών & Λογιστικής, Καθηγητής Εφαρμογών ΔΙΠΑΕ & ΤΕΙ ΑΜΘ