ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα,
Hellas
Διευθυντής Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας
Dr. Chatzis Vasilios

Send Message

Target on Map

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα,
Hellas
Διευθυντής Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας
Dr. Chatzis Vasilios

Send Message

Target on Map