Περιγραφή Εξοπλισμού

Το εργαστήριό μας περιέχει ένα κουτί αποστήρωσης για την διεξαγωγή των ψηφιακών δεδομένων από τους σκληρούς δίσκους, έναν τρισδιάστατο σκάννερ που αναλύει σε πραγματικό κόσμο αντικειμένου ή του περιβάλλοντος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το σχήμα του και, ενδεχομένως, την εμφάνισή του, έναν αναλογικό παλμογράφο για την μελέτη, έρευνα, επισκευή και συντήρηση ενός ηλεκτρονικού ή ηλεκτρικού κυκλώματος και τέλος το καλύτερο πρόγραμμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος EnCase για την απόκτηση, την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων.