ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό τόσο σε ότι αφορά το αντικείμενο της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας όσο και το ευρύτερο αντικείμενο της Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων. Συγκεκριμένα στο χώρο του εργαστηρίου 206 του κτιριακού συγκροτήματος της βιβλιοθήκης, έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός (CleanBox: AirClean 600 workstation UV Test Controller) παροχής καθαρού και αποστειρωμένου περιβάλλοντος, απαραίτητος για τις διαδικασίες αντικατάστασης υλικού σε κατεστραμμένα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Επιπλέον διαθέτει kit αντικατάστασης μερών υλικού μαγνητικών σκληρών δίσκων  για την ανάκτηση και επιθεώρηση των δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Επίσης το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τρισδιάστατο σαρωτή μεγάλων αντικειμένων (Leica C10) τεχνολογίας laser, υψηλής διακριτικής ικανότητας και μεγάλου βεληνεκούς της τάξης 300 μέτρων. Ο σαρωτής δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων που αφορούν τις διαστάσεις την θέση άλλα και σε μεγάλο βαθμό το υλικό του εξεταζόμενου αντικειμένου χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ανακλώμενου σήματος laser. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής εγκληματολογίας όσο και σε μεγάλο εύρος εφαρμογών διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων όπως για παράδειγμα τρισδιάστατες ψηφιακές αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων, κτιριακών εγκαταστάσεων, μεγάλων μηχανών ή οχημάτων. Σε ότι αφορά την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων το εργαστήριο έχει προμηθευτεί το λογισμικό Cyclone της εταιρίας Leica, το οποίο είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία επεξεργασίας μεγάλου όγκου τρισδιάστατων δεδομένων. Μέσω του λογισμικού υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα λογισμικά που σχετίζονται με την τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων όπως το AutoCad, αλλά και της παρουσίασης του παραγόμενου τρισδιάστατου μοντέλου μέσω της υπηρεσίας www του διαδικτύου.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος ενός εργαστηρίου ηλεκτρονικής εγκληματολογίας αποτελεί το λογισμικό το οποίο διαθέτει προκριμένου να εξάγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και κύρους. Για το λόγο αυτό το εργαστήριο έχει προμηθευτεί το λογισμικό EnCase της εταιρίας Guidance το οποίο θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο στον τομέα της εξιχνίασης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εκτός όμως από το EnCase, στο εργαστήριο βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν και άλλα εξειδικευμένα λογισμικά ηλεκτρονικής εγκληματολογίας όπως το FTK, το Autopsy, το CAINE και άλλα, καθώς και λογισμικά ειδικού σκοπού τα οποία αναπτύσσονται από τα μέλη του εργαστηρίου.

Για την υποστήριξη του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού το εργαστήριο έχει εγκατεστημένο ένα τοπικό δίκτυο τεχνολογίας Gigabit Ethernet, 10 υπολογιστών και ενός server. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης και ένας δρομολογητής της εταιρίας Cisco (series 2800), ο οποίος δίνει τη δυνατότητα μελέτης των μεθόδων εξιχνίασης ηλεκτρονικού καθώς επίσης χρησιμοποιείται για την ανάλυση και απομόνωση της δικτυακής κίνησης του εργαστηρίου από το ευρύτερο δίκτυο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.