Αντικείμενο & Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Βασικές Έννοιες

Η ηλεκτρονική Εγκληματολογία (Computer Forensics ή Digital Forensics) ασχολείται με τη συλλογή, διατήρηση, ανάλυση και παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στον τομέα της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας, τα κρίσιμα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν από πολλές πηγές. Οι πηγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα e-mail, το διαδίκτυο, σκληρούς δίσκους, CDs, δισκέτες, ή εκτυπώσεις που έγιναν από έναν συγκεκριμένο υπολογιστή. Κατά καιρούς, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να ορισθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν είναι κάτι τόσο απλό, ούτε μπορούμε να το γενικεύσουμε. Υιοθετώντας μια τριπλή προσέγγιση (Αγγέλης, 2000) που τείνει να επικρατήσει σήμερα, μπορούμε να θεωρήσουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα ως:

 • μια νέα μορφή εγκλήματος, που διαπράττεται με τη χρήση ηλεκτρονικώνυπολογιστών
 • μια παραλλαγή των ήδη υπαρχόντων εγκλημάτων, τα οποία διαπράττονται με υπολογιστές
 • μια εγκληματική πράξη στην εκδήλωση της οποίας συμμετέχει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι ηλεκτρονικό έγκλημα,δικτυακό έγκλημα και έγκλημα του κυβερνοχώρου. Το στοιχείο της δικτύωσης περιλαμβάνεται στους δύο τελευταίους όρους. Βασικό συστατικό στοιχείο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αποτελεί η ύπαρξη μιας συσκευής ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, palmtop, notepad κλπ. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει ο Η/Υ, ο οποίος μπορεί:

 • Να αποτελεί τον στόχο κάποιας επίθεσης. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να πούμε ότι ο υπολογιστής είναι το «θύμα» της επίθεσης
 • Να αποτελεί το μέσο διάπραξης κάποιας επίθεσης, δηλαδή το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο επιτιθέμενος για να πραγματοποιήσει τον εγκληματικό σκοπό του (π.χ. εισβάλλοντας σε κάποιο άλλο υπολογιστή)
 • Να αποτελεί ένα βοηθητικό μέσο για τη διάπραξη του εγκλήματος, π.χ. να αποθηκεύονται σε αυτόν στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν άτομα τα οποία συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες.

Η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να ληφθεί απο ένα ευρύ φάσμα περιστατικών, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Κλοπή εταιρικών μυστικών, σχεδίων ή απορρήτων και ευαίσθητων πληροφοριών
 • Απάτη με πιστωτικές κάρτες
 • Οικονομικά εγκλήματα
 • Παιδική Πορνογραφία
 • Σεξουαλική παρενόχληση
 • Θέματα τρομοκρατίας
 • Σαμποτάζ εργαζομένων

Πολύ απλά η ηλεκτρονική εγκληματολογία χρησιμοποιήται για τη διερεύνηση ενός εγκλήματος που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με έναν υπολογιστή.