ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

κα Κυριακίδου Χριστίνα

Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων έπειτα από την παραπομπή του Επιστημονικού, Διοικητικού ή Τεχνικού προσωπικού της Σχολής ή και για θέματα αρμοδιοτήτων γραμματειακής υποστήριξης όπως:
  • Αιτήσεις
  • Εισηγήσεις
  • Βεβαιώσεις
  • Πληροφορίες

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα,
Hellas
Προϊσταμένη Γραμματείας
κα Ίκα Δέσποινα