Δραστηριότητες Εργαστηρίου

Πρόγραμμα και Ανάπτυξη

Εn Case

Ένα από τα πιο δημοφιλέστερα προγράμματα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. είναι η κοινή τεχνολογία σε σουίτα ψηφιακών προϊόντων έρευνες από το Λογισμικό Προσανατολισμού. Το λογισμικό έρχεται σε πολλά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για ιατροδικαστική , την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο , analytics ασφάλεια , και e-discoveryχρήση.

Περιέχει εργαλεία για διάφορους τομείς της ψηφιακής ιατροδικαστικής διαδικασίας την απόκτηση, την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων. Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης μια εγκατάσταση scripting ονομάζεται EnScript με διάφορες API του για την αλληλεπίδραση με αποδείξεις.

TRIO

O παλμογράφος είναι ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να δούμε στην οθόνη του , την χρονική μεταβολή ενός φυσικού μεγέθους(π.χ. μιας εναλλασσόμενης τάσης) και να έχουμε ένα διάγραμμα του μεγέθους σε σχέση με το χρόνο (π.χ. V=f(t) της τάσης στο κατακόρυφο ή Y-άξονα και του χρόνου στον οριζόντιο ή τον Χ-άξονα). Στο διάγραμμα αυτό μπορούμε να μετρήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία όπως την τάση μεταξύ δύο σημείων, τη συχνότητα , το πλάτος, τη διαφορά φάσεων μεταξύ δύο θέσεων κ.λ.π.. Είναι από τα πιο χρήσιμα ηλεκτρονικά όργανα για την μελέτη , έρευνα, επισκευή και συντήρηση ενός ηλεκτρονικού ή ηλεκτρικού κυκλώματος. Ο καλύτερος τρόπος για να ελεγχθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα, είναι να ελεγχθούν τα σήματα στην είσοδο και την έξοδο του, κάτι που μπορεί να γίνει με τον παλμογράφο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΩΝ

Ο αναλογικός τύπος λειτουργεί με τις συνεχώς μεταβλητές τάσεις ενώ ο ψηφιακός τύπος λειτουργεί με τους δυαδικούς αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τα δείγματα τάσης.