ΕΡΕΥΝΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΈΡΕΥΝΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έρευνα

Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων υπηρετεί και καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και εξειδικευμένη εκπαίδευση, παροχή πιστοποιήσεων, γνωματεύσεων και μελετών στα γνωστικά αντικείμενα της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και της Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μαθήματα

Διδασκαλία του μαθήματος «Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος» ως μάθημα επιλογής με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ ΑΜΘ, από τα μέλη του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη και Φ. Παναγιωτόπουλο

Διδασκαλία του μαθήματος «Ασφάλεια Συστημάτων» ως μάθημα επιλογής με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στην Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ, από τα μέλη του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη και Χ. Μίζα.

Διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρονική Εγκληματολογία» ως μάθημα επιλογής με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στην Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ, από τα μέλη του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη και Φ. Παναγιωτόπουλο.